I visited several gardens with digital camera in our country. But famous
gardens are so many to visit all of them .


Hama-rikyu , Tokyo           Camera : Fujifilm FinePix 6800Z

Byoudo-in , Uji


Rinno-ji , Toshogu , NikkoKairaku-en , Mito

Emperor palace east garden,Tokyo
Hakone rikyu (formerly known as), Hakone


Tutujigaoka Park , Tatebayashi

National Treasure, Matsumoto Jo  Ryotan-ji , Hamamatsu Rikugien ,Tokyo
 Motsu-ji , Hiraizumi
 Chuson-ji , Hiraizumi Fujiwara no sato , Esashi